Products

Main

Silver

Eén-op-éénondersteuning voor de cliënt d.m.v. een wekelijkse call van een halfuur.


Groepssessie variërend van een halfuur tot één uur; dit afhankelijk van het proces van de cliënt in kwestie, de snelheid van de transformatie en de noden van de cliënt en de organisatie.


Online en offline trainingen en drills over focus, communicatie, enrollment, Shifting State of Being.


Dagseminar ‘The Art Of Thriving’ in intieme groep met Ilse Jaques.

Gold

Eén-op-éénondersteuning voor de cliënt 

d.m.v. een wekelijkse call van één uur.

+

Unlimited WhatsApp-ondersteuning
Urgente, openstaande cases die niet kunnen wachten tot de volgende call.


Vier boeken om te implementeren in het gedrag of de cultuur van de cliënt/organisatie.


Toegang tot alle masterclasses van The Bridge – Private Members Club voor de duurtijd van het traject.

Diamond
 Gold–pakket voor de cliënt

+

Na zes maand; indien relevant, in-house ‘Performance Day’ voor de teamleads, het directie-, het managementteam volgens relevantie, met een maximum van tien personen.


Na de in-house ‘Performance Day’ volgt…

– een traject van zes maanden met groepscoaching voor de individuen in kwestie.

– drie één-op-ééngesprekken (per deelnemer aan de ‘Performance Day’).

– digitale ondersteuning door middel van wekelijkse mailing met coachingmateriaal.


Naast het traject van zes maanden wordt een Mastermind georganiseerd om de interne communicatie omtrent de implementatie van de aangeboden tools en intellectuele eigendommen te bevorderen en faciliteren.

Investering van 55.000 euro

Investering van 105.000 euro

Investering van € 150.000

sPECIALS

AOC – Art of Creation

The art of creation is an intricate dance of bringing the unseen into the realm of the tangible, a journey that bridges the gap between imagination and physical manifestation. It embodies the courage to explore, experiment, and innovate, allowing vision, passion, and dedication to guide the transformation of a blank canvas into a masterpiece.

 

This process not only involves artists with their tools but anyone who dares to make a unique and meaningful impact on the world.

Through the art of creation, individuals express their deepest selves, challenge the conventional, and explore new frontiers, leaving a legacy that echoes through time.

 

It’s a testament to the human spirit’s boundless capacity to dream, envision, and execute, turning fleeting thoughts into concrete realities that inspire and enrich the human experience.

 

Kick-off seminar

PPFD (Personal Presence Focus Drill)

Shifting State of Being

⁠Terugkoppelseminar

Zes maanden online groepscoaching (Mastery Sessions)

Traject van zes maanden

Vier deelnames aan The Bridge – Private Members Club

Communicatietraining

Enrollment

Zes één-op-ééngesprekken met Ilse Jaques

 

Investering van 26.390 euro

AOP – Art of Possibilities

The art of possibilities is a visionary mindset that sees beyond the present to the boundless horizons of what could be. It is an optimistic belief in the infinite potential and choices that lie just beyond the known, encouraging a leap into creativity, innovation, and the embrace of new possibilities.

 

This philosophy empowers individuals to transcend limitations, envisioning a world where obstacles become opportunities for transformation and growth. It calls for a daring spirit to dream big, challenge the status quo, and navigate the uncertain with the conviction that the seeds of change lie within our grasp.

 

In embracing the art of possibilities, we unlock our full potential, catalyze transformative change, and open ourselves to a life replete with endless opportunities, growth, and fulfillment.

 

 

Kick-off seminar

PPFD (Personal Presence Focus Drill)

Shifting State of Being

Terugkoppelseminar

Drie maanden online groepscoaching (Mastery Sessions)

Traject van drie maanden
 

⁠Twee deelnames aan The Bridge – Private Members Club

 

Investering van 16.930 euro 

Ga naar de inhoud